fecund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fecund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fecund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fecund.

Từ điển Anh Việt

 • fecund

  /'fi:kənd/

  * tính từ

  mắn, đẻ nhiều

  (thực vật học) có khả năng sinh sản

  tốt, màu mỡ (đất)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fecund

  capable of producing offspring or vegetation

  intellectually productive

  a prolific writer

  a fecund imagination

  Synonyms: fertile, prolific