farsi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farsi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farsi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farsi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • farsi

    a person of Iranian descent

    many Farsi emigrated to India near Bombay

    Similar:

    persian: the language of Persia (Iran) in any of its ancient forms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).