extinguisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extinguisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extinguisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extinguisher.

Từ điển Anh Việt

 • extinguisher

  /iks'tiɳgwiʃə/

  * danh từ

  người dập tắt, người làm tắt

  máy dập lửa (chữa cháy)

  cái chụp nến (để dập tắt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • extinguisher

  * kỹ thuật

  bình chữa cháy

  bộ triệt

  cơ khí & công trình:

  bình chữa lửa

  bình cứu hỏa

  bộ làm tắt

  hóa học & vật liệu:

  bình dập tắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet