equivocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equivocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equivocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equivocation.

Từ điển Anh Việt

 • equivocation

  /i,kwivə'keiʃn/

  * danh từ

  sự nói lập lờ, sự nói nước đôi

  lời nói lập lờ, lời nói nước đôi, lời nói hai nghĩa

 • equivocation

  sự mập mờ, sự biểu thị nước đôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • equivocation

  * kỹ thuật

  lượng đa nghĩa

  lượng mập mờ

  toán & tin:

  độ mập mờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • equivocation

  intentionally vague or ambiguous

  Synonyms: prevarication, evasiveness

  falsification by means of vague or ambiguous language

  Synonyms: tergiversation

  Similar:

  evasion: a statement that is not literally false but that cleverly avoids an unpleasant truth