enhancement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhancement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhancement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhancement.

Từ điển Anh Việt

 • enhancement

  /in'hɑ:nsmənt/

  * danh từ

  sự làm tăng, sự nâng cao, sự đề cao, sự làm nổi bật

  sự tăng

 • enhancement

  (Tech) tăng cường, nâng lên (d)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • enhancement

  * kinh tế

  sự làm tăng thêm

  sự nâng cao sự

  * kỹ thuật

  nâng cao

  sự cải tiến

  sự nâng cao

  sự tăng cường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • enhancement

  an improvement that makes something more agreeable

  Synonyms: sweetening