emotive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emotive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emotive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emotive.

Từ điển Anh Việt

 • emotive

  /i'moutiv/

  * tính từ

  cảm động, xúc động, xúc cảm

  dễ cảm động, dễ xúc động, dễ xúc cảm

  gây cảm động, gây xúc động, gây xúc cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet