emaciate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emaciate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emaciate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emaciate.

Từ điển Anh Việt

 • emaciate

  /i'meiʃieit/

  * ngoại động từ

  làm gầy mòn, làm hốc hác

  làm bạc màu (đất

  làm úa (cây cối)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • emaciate

  grow weak and thin or waste away physically

  She emaciated during the chemotherapy

  Similar:

  waste: cause to grow thin or weak

  The treatment emaciated him

  Synonyms: macerate