each nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

each nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm each giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của each.

Từ điển Anh Việt

 • each

  /i:tʃ/

  * tính từ

  mỗi

  each day: mỗi ngày

  * danh từ

  mỗi người, mỗi vật, mỗi cái

  each of us: mỗi người chúng ta

  each and all

  tất cả mọi người, ai ai

  each other

  nhau, lẫn nhau

  to love each other: yêu nhau

 • each

  mỗi một

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • each

  * kỹ thuật

  mỗi

  mỗi một

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • each

  (used of count nouns) every one considered individually

  each person is mortal

  each party is welcome

  to or from every one of two or more (considered individually)

  they received $10 each

  Synonyms: to each one, for each one, from each one, apiece