apiece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apiece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apiece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apiece.

Từ điển Anh Việt

 • apiece

  /ə'pi:s/

  * phó từ

  mỗi một, mỗi người, mỗi vật, mỗi cái

  to receive a gun apiece: lính mỗi người một súng

  to cost 5đ apiece: giá mỗi cái năm đồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet