doctrine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doctrine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doctrine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doctrine.

Từ điển Anh Việt

 • doctrine

  /'dɔktrin/

  * danh từ

  học thuyết chủ nghĩa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • doctrine

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  học thuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet