despite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

despite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm despite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của despite.

Từ điển Anh Việt

 • despite

  /dis'pait/

  * danh từ

  sự ghen ghét; sự hiềm khích; sự thù oán; ác cảm

  mối tức giận, mối hờn giận

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự sỉ nhục, sự lăng mạ, sự khinh miệt; lời sỉ nhục, lời lăng mạ

  in despite of

  mặc dù, không kể, bất chấp

  * giới từ

  dù, mặc dù, không kể, bất chấp

  despite our efforts: mặc dù những cố gắng của chúng tôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • despite

  contemptuous disregard

  she wanted neither favor nor despite

  Similar:

  contempt: lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike

  he was held in contempt

  the despite in which outsiders were held is legendary

  Synonyms: disdain, scorn