denote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

denote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm denote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của denote.

Từ điển Anh Việt

 • denote

  /di'nout/

  * ngoại động từ

  biểu hiện, biểu thị, chứng tỏ, chỉ rõ

  a face that denotes energy: bộ mặt biểu hiện nghị lực

  có nghĩa là

  bao hàm (nghĩa)

  the word "white" denotes all white things as snow, papaer, foam...: từ "trắng" bao hàm tất cả những vật trắng như tuyết, giấy, bọt...

 • denote

  ký hiệu : có nghĩa là

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • denote

  * kinh tế

  biểu lộ

  chỉ rõ

  tỏ rõ

  * kỹ thuật

  biểu hiện

  chỉ

  ký hiệu

  toán & tin:

  có nghĩa là

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • denote

  be a sign or indication of

  Her smile denoted that she agreed

  have as a meaning

  `multi-' denotes `many'

  Synonyms: refer

  Similar:

  announce: make known; make an announcement

  She denoted her feelings clearly