delimite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delimite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delimite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delimite.

Từ điển Anh Việt

  • delimite

    phân giới, định giới hạn