delimiter role nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delimiter role nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delimiter role giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delimiter role.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • delimiter role

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vai trò phân cách