deceleration lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deceleration lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deceleration lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deceleration lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deceleration lane

  * kỹ thuật

  làn giảm tốc

  xây dựng:

  dải giảm tốc

  dải hãm xe

  dải xe đi chậm

  giao thông & vận tải:

  làn đường giảm tốc

  làn hãm xe