deadly sin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadly sin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadly sin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadly sin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • deadly sin

    Similar:

    mortal sin: an unpardonable sin entailing a total loss of grace

    theologians list seven mortal sins

    Antonyms: venial sin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).