dago nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dago nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dago giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dago.

Từ điển Anh Việt

  • dago

    /'deigou/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) agô

Từ điển Anh Anh - Wordnet