wop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wop.

Từ điển Anh Việt

  • wop

    /wɔp/

    * danh từ

    (Wop) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người Y cư trú ở Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet