cute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cute.

Từ điển Anh Việt

 • cute

  /kju:t/

  * tính từ

  lanh lợi, sắc sảo, tinh khôn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) duyên dáng, đáng yêu, xinh xắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cute

  obviously contrived to charm

  an insufferably precious performance

  a child with intolerably cute mannerisms

  Synonyms: precious

  Similar:

  cunning: attractive especially by means of smallness or prettiness or quaintness

  a cute kid with pigtails

  a cute little apartment

  cunning kittens

  a cunning baby