cut-off valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cut-off valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cut-off valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cut-off valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cut-off valve

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  van chặn van cắt liệu

  van đóng van cắt liệu

  van khóa van cắt liệu