creme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • creme

    * kinh tế

    nước kem