creme anglais nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creme anglais nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creme anglais giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creme anglais.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creme anglais

    custard sauce flavored with vanilla or a liqueur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).