creme de fraise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creme de fraise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creme de fraise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creme de fraise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creme de fraise

    strawberry-flavored liqueur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).