cracking coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cracking coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cracking coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cracking coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cracking coil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cuộn dây cracking