corresponding terminals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corresponding terminals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corresponding terminals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corresponding terminals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corresponding terminals

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đầu cùng tính