connate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connate.

Từ điển Anh Việt

 • connate

  /'kɔneit/

  * tính từ

  bẩm sinh

  cùng sinh ra, sinh đồng thời

  (sinh vật học) hợp sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • connate

  of similar parts or organs; closely joined or united

  a connate tomato flower

  Antonyms: adnate

  related in nature

  connate qualities

  Synonyms: cognate