comte donatien alphonse francois de sade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comte donatien alphonse francois de sade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comte donatien alphonse francois de sade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comte donatien alphonse francois de sade.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • comte donatien alphonse francois de sade

    Similar:

    sade: French soldier and writer whose descriptions of sexual perversion gave rise to the term `sadism' (1740-1814)

    Synonyms: de Sade, Marquis de Sade

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).