comtesse du barry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comtesse du barry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comtesse du barry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comtesse du barry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • comtesse du barry

    Similar:

    du barry: courtier and influential mistress of Louis XV who was guillotined during the French Revolution (1743-1793)

    Synonyms: Marie Jeanne Becu

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).