collapsible formwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collapsible formwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collapsible formwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collapsible formwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • collapsible formwork

  * kỹ thuật

  ván khuôn leo

  xây dựng:

  ván khuôn tháo lắp được

  ván khuôn tháo trượt