coastal dune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coastal dune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coastal dune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coastal dune.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coastal dune

  * kỹ thuật

  cồn bờ biển

  cồn cát ven bờ biển

  xây dựng:

  đụn cát ven bờ (biển)