co-ordination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-ordination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-ordination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-ordination.

Từ điển Anh Việt

 • co-ordination

  /kou,ɔ:di'neiʃn/

  * danh từ

  sự sắp đặt đồng hàng

  sự phối hợp, sự xếp sắp

  (ngôn ngữ học) sự kết hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • co-ordination

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự phối vị