clenched nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clenched nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clenched giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clenched.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clenched

  closed or squeezed together tightly

  a clenched fist

  his clenched (or clinched) teeth

  Synonyms: clinched

  Similar:

  clench: hold in a tight grasp

  clench a steering wheel

  Synonyms: clinch

  clench: squeeze together tightly

  clench one's jaw

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).