circa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circa.

Từ điển Anh Việt

  • circa

    /'sə:kə/

    * giới từ, (thường) (viết tắt) c.

    vào khoảng

    circa 1902: vào khoảng năm 1902