christopher carson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

christopher carson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm christopher carson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của christopher carson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • christopher carson

    Similar:

    carson: United States frontiersman who guided Fremont's expeditions in the 1840s and served as a Union general in the American Civil War (1809-1868)

    Synonyms: Kit Carson

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).