christopher fry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

christopher fry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm christopher fry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của christopher fry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • christopher fry

    Similar:

    fry: English dramatist noted for his comic verse dramas (born 1907)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).