cavalry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cavalry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cavalry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cavalry.

Từ điển Anh Việt

 • cavalry

  /'kævəlri/

  * danh từ

  kỵ binh

  (như) cavalier

  air mobile cavalry

  kỵ binh bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cavalry

  troops trained to fight on horseback

  500 horse led the attack

  Synonyms: horse cavalry, horse

  a highly mobile army unit