cautionary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cautionary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cautionary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cautionary.

Từ điển Anh Việt

 • cautionary

  /'kɔ:ʃnəri/

  * tính từ

  để báo trước, để cảnh cáo

  để cảnh cáo, để quở trách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cautionary

  warding off

  the swastika...a very ancient prophylactic symbol occurring among all peoples"- Victor Schultze

  Synonyms: prophylactic

  Similar:

  admonitory: serving to warn

  shook a monitory finger at him

  an exemplary jail sentence

  Synonyms: exemplary, monitory, warning