cathartic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cathartic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cathartic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cathartic.

Từ điển Anh Việt

 • cathartic

  /kə'θɑ:tik/

  * tính từ

  tẩy nhẹ; để tẩy nhẹ

  * danh từ

  thuốc tẩy nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet