castellated nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castellated nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castellated nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castellated nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • castellated nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai ốc hoa