casing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

casing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm casing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của casing.

Từ điển Anh Việt

 • casing

  /'keisiɳ/

  * danh từ

  vỏ bọc, bao

  copper wire with a casing of rubber: dây đồng hồ có vỏ bọc cao su

 • casing

  (Tech) vỏ, bao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • casing

  * kinh tế

  màng bọc

  màng ruột

  phí đóng thùng

  sự vô thùng

  vỏ

  * kỹ thuật

  áo

  bao

  bệ

  bơm ly tâm

  cácte

  cái bao

  cái vỏ

  cat te

  đai

  đế

  giá

  hòm khuôn

  hộp

  hộp đựng

  khoang

  khung khuôn

  khuôn cửa

  khuôn cửa sổ

  lồng

  lớp bọc

  lớp phủ

  ngăn

  màng bao

  máy quạt gió

  ống chống

  ống chống (giếng khoan)

  ống lót

  ống lót vách

  tạo khuôn

  thành

  thiết bị lạnh

  ván khuôn

  vỏ

  vỏ bao

  vỏ máy

  ô tô:

  cạnh vỏ

  hóa học & vật liệu:

  chống ống (khoan)

  cơ khí & công trình:

  hộ

  hộp bảo vệ

  xây dựng:

  ống bọc ngoài

  sự đặt ống lót

  vỏ bọc

  điện lạnh:

  vỏ giàn lạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • casing

  the outermost covering of a pneumatic tire

  the enclosing frame around a door or window opening

  the casings had rotted away and had to be replaced

  Synonyms: case

  Similar:

  shell: the housing or outer covering of something

  the clock has a walnut case

  Synonyms: case

  case: look over, usually with the intention to rob

  They men cased the housed

  encase: enclose in, or as if in, a case

  my feet were encased in mud

  Synonyms: incase, case