carousel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carousel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carousel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carousel.

Từ điển Anh Việt

 • carousel

  /kæru'zel/

  * danh từ

  trò kéo quân (ngựa gỗ hay xe ô tô gỗ chạy vòng tròn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carousel

  * kinh tế

  băng chuyền hành lý (ở sân bay)

  băng truyền hành lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet