carcharhinus leucas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carcharhinus leucas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carcharhinus leucas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carcharhinus leucas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carcharhinus leucas

    Similar:

    bull shark: a most common shark in temperate and tropical coastal waters worldwide; heavy-bodied and dangerous

    Synonyms: cub shark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).