carcharhinus obscurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carcharhinus obscurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carcharhinus obscurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carcharhinus obscurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carcharhinus obscurus

    Similar:

    dusky shark: relatively slender blue-grey shark; nearly worldwide in tropical and temperate waters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).