canorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canorous.

Từ điển Anh Việt

 • canorous

  /kə'nɔ:rəs/

  * tính từ

  êm tai, du dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • canorous

  richly melodious

  Synonyms: songful