campanula divaricata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

campanula divaricata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm campanula divaricata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của campanula divaricata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • campanula divaricata

    Similar:

    southern harebell: bellflower of southeastern United States (Maryland to Georgia) having pale blue flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).