calving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calving.

Từ điển Anh Việt

 • calving

  * danh từ

  sự đẻ (bò)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • calving

  giving birth to a calf

  Similar:

  calve: release ice

  The icebergs and glaciers calve

  Synonyms: break up

  calve: birth

  the whales calve at this time of year

  Synonyms: have young