cake test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cake test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cake test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cake test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cake test

  * kinh tế

  sự xác định hàm lượng dầu trong bã

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  thử bã dầu