cadd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadd.

Từ điển Anh Việt

  • cadd

    thiết kế và vẽ bằng máy tính