caddie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caddie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caddie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caddie.

Từ điển Anh Việt

 • caddie

  /'kædi/ (caddy) /'kædi/

  * danh từ

  người phục dịch những người đánh gôn; đứa bé vác gậy và nhặt bóng (cho người chơi gôn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caddie

  * kinh tế

  xe đẩy tự phục vụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caddie

  an attendant who carries the golf clubs for a player

  Synonyms: golf caddie

  act as a caddie and carry clubs for a player

  Synonyms: caddy