boiling line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boiling line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boiling line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boiling line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boiling line

  * kỹ thuật

  đường bay hơi

  đường sôi

  điện lạnh:

  đường hóa hơi